JezykFrancuskiOnline

pokochaj język francuski

czas przyszły bliski – le futur proche

Dotyczy czynności, które zostaną wykonane w najbliższej przyszłości.

Konstrukcja zdania w tym czasie wygląda następująco: aller (au présent) + infinitif, przy czym aller to czasownik występujący w czasie teraźniejszym a infinitif to bezokolicznik charakterystyczny dla danego czasu.

Zdania przeczące tworzy się przy pomocy konstrukcji ne…pas, pomiędzy ów słówka wstawia się czasownik aller, bezokolicznik natomiast pozostaje „na zewnątrz”. Zdania pytające tworzy się klasycznie, tak jak i w innych czasach.

Twój email nie będzie publikowany. Required fields are marked *

*