JezykFrancuskiOnline

pokochaj język francuski

Future anterieur (czas przyszły)

Przy pomocy tego czasu wyrażana jest bliższa przyszłość.

Występuje w zdaniach złożonych przy zdaniach podrzędnych, przy czym warunkiem jest, by główne zdanie było w czasie futur simple, należy też pamiętać, że ów zdanie podrzędne wprowadza się za pomocą przysłówka lub spójnika. Konstrukcja tego czasu wygląda następująco:

czasowniki posiłkowe avoir/ être (występujący w czasie futur simple) + imiesłów czasu przeszłego.

Twój email nie będzie publikowany. Required fields are marked *

*